ناصر رحیمی

درباره من

دکتر ناصر رحیمی
image

استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

...

  • آدرس گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
  • ایمیل
  • تلفن (+98)2331530000
  • محقق گوگل پروفایل
  • وبسایت https://rahiminaser.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1370 - 1366

دیپلم ِ فرهنگ و ادب

قوچان: دبیرستان عطاملک جوینی

1371 - 1370

کارشناسی

دانشگاهِ تهران

حقوقِ قضایی انصراف از دانشگاه در آذرِ 1371 به‌دلیلِ علاقه نداشتن به رشتۀ حقوقِ قضایی

1378 - 1374

کارشناسی

دانشگاهِ تهران

زبان و ادبیّاتِ فارسی

1380 - 1378

کارشناسیِ ارشد

دانشگاهِ تهران

زبان و ادبیّاتِ فارسی پایان‌نامه: نقد و تحلیل و ترجمۀ دستورِ زبانِ فارسی، نوشتۀ آن.کِی.اِس.لَمتون استادِ راهنما: دکتر خسرو فرشیدورد

1386 - 1380

دکتری

دانشگاهِ تهران

زبان و ادبیّاتِ فارسی رساله: نخستین تجربه‌هایِ زهد در ایرانِ پس از اسلام بر اساسِ زندگیِ ابراهیم ِ ادهم، احمدِ خضرویه، و محمّد بن فضل استادِ راهنما: دکتر محمّدرضا شفیعیِ کدکنی

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/28
مواد تصویر و دو کاربرد آن: لحن و وجوه کنایی
فصلنامه ادب فارسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران)(2020)
زهیر نادعلی زاده*, ^ناصر رحیمی
جایگاه وقت در تصوف
پژوهشنامه عرفان(2021)
^ناصر رحیمی*, 9211225002
تحلیل باور بلاگردانی در بین زنان رمانهای علی محمّد افغانی
سبک شناسی نظم و نثر فارسی(2021)
9211225007, ^ناصر رحیمی*, ^عبدالله حسن زاده میرعلی, ^شهرام نقشبندی
محمد فضل ، ملامتی گمنام
(2009)
^ناصر رحیمی
بررسی زندگی و اندیشه ی ابوحفص حداد
(2015)
^ناصر رحیمی
سبك شناسيِ نثرِ كتابِ پانزده گفتار از مجتبي مينُوي
خان محمدي اطاقسرا نگار(تاریخ دفاع: 1402/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فردوسي و شاهنامه او در آينه سفرنامه‌هاي مهم دوره صفويه و قاجاريه
قوي پنجه فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/11/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سه شخصيت زن در سه رمان معاصر از منظر احساس كهتري (سووشون، طوبي و معناي شب و چراغ ها را من خاموش مي‌كنم)
فغان نژاد زينب(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي نثر دولت آبادي در رمان جاي خالي سلوچ
عمادي چاشمي سيده سودابه(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ساختاري كتاب مسير طالبي
حلواني فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/12/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تلقي صوفيه از مفاهيم سعادت و شقاوت در متون برجسته نثر صوفيه تا قرن نهم
هاشمي نسب سيدفاضل(تاریخ دفاع: 1401/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كلمات مركب (اسم و صفت و قيد و صوت ) در بوستان سعدي
علي عسگر حسين(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فعل در كليله و دمنه به ترجمه ي نصرالله منشي
خدامي زهرا(تاریخ دفاع: 1399/08/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايگاه ابوالقاسم نصرآبادي در تصوّف
عجمي فائزه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر داستان در رمانهايبازگشت »نوشته گلي ترقي« و بازي آخر بانو»نوشته بلقيس سليماني«
سليماني حاجي كندي نرجس(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح ديوان گهر همراه با مقدمه، توضيحات و تعليقات
تاجيك منصوري ايمان(تاریخ دفاع: 1399/09/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقابله گلستان سعدي نسخه خطي دمشق بادونسخه چاپي مصححدكتر غلامحسين يوسفي ومظاهر مصفا
ابراهيمي رضا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي انواع موسيقي شعر در ديوان اميري فيروزكوهي
ترحمي نژاد مرضيه(تاریخ دفاع: 1399/09/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل توصيفات جنگ در شاهنامه
ربيعي قهفرخي حميد(تاریخ دفاع: 1399/12/27) ، مقطع : دكتري
بررسي مصاديق و عوامل انحراف زبان فارسي معيار در اخبار صداوسيما
جلوداريان اميد(تاریخ دفاع: 1399/04/29) ، مقطع : دكتري
تصحيح انتقادي مثنوي خضرخان و دولراني از امير خسرودهلوي
حيدري اقبال اباد ريحانه(تاریخ دفاع: 1399/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي صبغه اقليمي و شيوه روايت در فيلم نامه هاي سرزمين مادري ام ،لاكپشت ها هم پرواز مي كنند ،نيوه مانگ ، تخته سياه
مرادخاني دلشاد(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ديدگاه هاي سعدي درباره ي كشورداري
صالحي اشكان(تاریخ دفاع: 1399/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش انجمن هاي مشهور ادبي خراسان در شكوفايي شعر پايداري
ميرپرگرامي سيدمحمد(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واژه بست در گلستان سعدي
آهنگران نويد(تاریخ دفاع: 1398/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ساختار كلمات مركب (اسم و صفت –قيد –صوت)در شعر رهي معيري
عزيزي شفيعي الهام(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سهراب كشي بهرام بيضايي وسنجش آن با رستم وسهراب فردوسي
غفوريان شيما(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي معماري زبان (صورت و ساختار) در غزليات بيدل دهلوي
اسلامي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1397/07/10) ، مقطع : دكتري
تحليل كلمات مركب در منطق الطير و اسرار نامه عطار
محمودي فر سميه(تاریخ دفاع: 1397/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي منظومه اي عاشقانه با تكيه بر خاستگاه آنها (ليلي و مجنون، ورقه و گلشاه،ويس و رامين و يوسف و زليخا)
رهنما برگرد علي اصغر(تاریخ دفاع: 1399/12/27) ، مقطع : دكتري
تحليل روان‌شناختي حكايت هاي همسران در حديقه، مثنوي و آثار عطار
بيات اصلي(تاریخ دفاع: 1400/07/19) ، مقطع : دكتري
بررسي موسيقي شعر در اشعار فريدون توللي
حسين نژاد فرمي زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل جامعه شناسي شيوه ي روايت جهانگشاي جويني
بشيري بهجت(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مسايل خط فارسي در 150سال اخير
قوشه محدثه(تاریخ دفاع: 1397/09/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرهنگ لغات،تعبيرات و امثال آثار علي محمد افغاني
غريبي كاظم(تاریخ دفاع: 1400/06/23) ، مقطع : دكتري
تحليل سبك شناختي شعر طاهره صفارزاده و جايگاه او در شعر فارسي معاصر
اسعدي حسن(تاریخ دفاع: 1399/07/27) ، مقطع : دكتري
تحول زبان زنانه در شعر نو معاصر شاعران زن 1330-1390 ش با نگاهي به نظريه رابين ليكاف
هنري گلاله(تاریخ دفاع: 1398/07/14) ، مقطع : دكتري
بازتاب هوم در اساطير و فرهنگ هند و ايران
تراب پرور مريم(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : دكتري
تراژدي و بازتاب آن در شاهنامه
نهضت اخلاق آزاد مهساسادات(تاریخ دفاع: 1398/03/28) ، مقطع : دكتري
بررسي جايگاه صحبت، آداب و احكام آن در متون نثر صوفيه تا پايان قرن هشتم
حاجي زاده بيشي فرشته(تاریخ دفاع: 1398/07/14) ، مقطع : دكتري
دانش كيميا و بازتاب آن در شعر فارسي ( با تمركز بر فردوسي، نظامي، سعدي، مولوي، حافظ
احمدپور زهرا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل صنايع بديع در ديوان فرخي يزدي
شاطري فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مولفه هاي رمان گوتيك در برخي آثار داستاني معاصر فارسي
پريمي حر(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : دكتري
تصحيح انتقادي و تحليل مقدمه و فصل اول از باب سوم جواهر الاسرارشيخ آذري اسفرايني
حسين آبادي رضا(تاریخ دفاع: 1397/12/22) ، مقطع : دكتري
بديع در ديوان ناصرخسرو
مالكي زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عنصر وقت در عرفان با تاكيد بر اثار مولانا
ادهم رحيمه(تاریخ دفاع: 1398/07/17) ، مقطع : دكتري
فرهنگ توصيفي روايت پژوهي
منصوري فر نسرين(تاریخ دفاع: 1397/12/14) ، مقطع : دكتري
بررسي رابطه عرفان با آرامش در انديشه لائوتزو و مولانا
سلماني ياسمن(تاریخ دفاع: 1400/12/18) ، مقطع : دكتري
بررسي كلمات مركب ( اسم و صفت و قيد و صوت) در ديوان ملك الشعراي بهار
محمدنيا زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كلمات مركب ( اسم و صفت و قيد و صوت) در تاريخ بيهقي
بنسبردي ناهيد(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كلمات مركب ( اسم و صفت و قيد و صوت)...
سعيديان پريسا(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مفهوم متابعت در متون برجسته...
حبيبي حسن(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظام مطابقه در سمناني
ماجدي كاظم(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي كليدر محمود دولت آبادي
پيمان شعله(تاریخ دفاع: 1397/12/14) ، مقطع : دكتري
سير تطور تصنيف و تصنيف سرايي در ايران ار اغاز تا امروز
اثني عشري امير(تاریخ دفاع: 1397/07/17) ، مقطع : دكتري
بازتاب ايرانيان در هفت اورنگ جامي
تبرائي اكرم(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بديع در ديوان سنايي
عباسي ريحانه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظام واكه اي در سمناني
جعفريان اعظم(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استعاره دستوري در كتاب هاي داستان و شعر كودك و نوجوان: مطالعه موردي گروه سني الف و د
حكم آبادي عاطفه سادات(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرهنگ ادبيسازها و الحان موسيقي با تكيه بر متون برجسته نظم و نثر فارسي تا قرن نهم هجري قمري
قاسمي نيا سعيد(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : دكتري
فرآيندهاي واژ –واجي درگويش سبزواري
اسلامي احمد(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير آموزش آگاهي واج‌شناختي بر بهبود املانويسي زبان آموزان غيرفارسي‌زبان
سايري فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي صور خيال در اشعار طالب آملي
گرجيان عربي نرجس(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موسيقي شعر در اشعار محمدعلي بهمني
تاج گلي خليل آباد زهرا(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل صنايع بديع در ديوان مسعود سعد سلمان
ميكده فريمان سميه(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح((مترادف الالفاظ)) اثر عبدالكريم بن شيخ راجن غزنوي
رادبخش يداله(تاریخ دفاع: 1395/03/13) ، مقطع : دكتري
سبك شناسي شعر لامعي گرگاني
گلستاني محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : دكتري
وجه كنايي در شعر حافظ
نادعلي زاده زهير(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : دكتري
بررسي شكل گيري و ادبيات نمايشي در ايران از منظر جامعه شناختي(از پادشاهي فتحعلي شاه تا پايان دوره استبداد صغير)
صائب خدايار(تاریخ دفاع: 1394/10/29) ، مقطع : دكتري
تصحيح انتقادي ديوان منوچهري دامغاني
رحيمي محمود(تاریخ دفاع: 1397/07/17) ، مقطع : دكتري
بررسي و تحليل آثار عرفاني دكتر عبدالحسين زرين كوب
هاشمي پور سيدمرتضي(تاریخ دفاع: 1395/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اشارات و تعبيرات عاميانه و آداب و رسوم و امثال و حكم در گويش فومني با توجه به اشعار گيلكي فومن
بياباني قصابعلي سرائي زهرا(تاریخ دفاع: 1394/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي داستان رستم و سهراب در شاهنامه و مقايسه آن با روايات نقالان
سراج مسيح(تاریخ دفاع: 1394/04/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فعل در گلستان سعدي
كردي بهاره(تاریخ دفاع: 1394/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مضمون پردازي ها و شگردهاي بلاغي تصاوير دريايي در ديوان شمس
حميدي نژاد سيامك(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سياوش خواني بهرام بيضايي و سنجش آن با روايت شاهنامه
نادري زهرا(تاریخ دفاع: 1394/06/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيماي زن در قصه هاي عياري فارسي (سمك عيار، امير ارسلان، افسانه مهر و ماه، طلسم جمشيد)
زماني سمانه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح انتقادي تذكره خلاصه الاشعار و زبده الافكار (بخش قزوين) تاليف ميرتقي الدين محمد كاشاني
فرماني سعيد(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد و تحليل اشعار بابافغاني شيرازي و بررسي تاثير او در تغيير سبك شعر فارسي
خليلي محمد(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ايرانيان در شعر مقاومت ايران با تاكيد بر اشعار سيدحسن حسيني، موسوي گرمارودي، حميدسبزواري، قيصر امين پور و عبدالجبار كاكايي
قزلقارشي اكرم(تاریخ دفاع: 1394/04/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب آيين ها در كليدر
كنعاني نيره(تاریخ دفاع: 1394/04/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
معرفي و تحليل اشعار عاميانه منطقه چهاردانگه مازندران
فتاحي كياسري اسماعيل(تاریخ دفاع: 1394/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي گونه روايي خاطره- داستان در دو اثر (خاطره هاي پراكنده) و (دو دنيا) اثر گلي ترقي
اسماعيلي چوكلائي ندا(تاریخ دفاع: 1393/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل آوايي، دستوري و لغوي گويش سبزواري بر اساس اشعار محلي
چشمي ميلاد(تاریخ دفاع: 1394/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ابوعثمان ميري، عبدا.. منازل و جايگاه آنها در مكتب ملامتيه
ادهم خديجه(تاریخ دفاع: 1394/03/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل كلمات مركب (اسم، صفت، قيد و صوت) در ديوان رودكي، منوچهري، فرخي و عنصري
رحيميان مرضيه(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موسيقي شعر در اشعار نادر نادرپور
سروش نژاد سميه(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب مشاغل و پيشه ها در ديوان شمس
طباطبائي خديجه سادات(تاریخ دفاع: 1393/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عبدا.. بن مبارك و جايگاه او در زهد و تصوف
منتظري فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح انتقادي آثار داستاني آنندرام مخلص
يعقوبي حسن(تاریخ دفاع: 1393/11/19) ، مقطع : دكتري
زندگي، انديشه و آثار دكتر محمد معين
دلداربهاري ليلا(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موسيقي شعر قيصر امين پور
امي صغري(تاریخ دفاع: 1392/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
يحيي زاده طيبه(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
خدامي معصومه(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
پورسليمي سعيده(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
گلشني راد مهري(تاریخ دفاع: 1392/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
معصومي بوگر محمد(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ظلي مرضيه(تاریخ دفاع: 1392/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
حاجي آقائي محبوبه(تاریخ دفاع: 1392/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
اكبري آزاده(تاریخ دفاع: 1392/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
حبيبي قراخيلي اصغر(تاریخ دفاع: 1392/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
رضائي محمد(تاریخ دفاع: 1391/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اطلاحات موسيقايي در كليات سعدي
دانشگر پرويز(تاریخ دفاع: 1391/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
مطيعي جويباري سيده زينب(تاریخ دفاع: 1391/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
آزادمرزآبادي مهديه(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
كماليان معصومه(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
آزادي خواه مطهره(تاریخ دفاع: 1391/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ملاجعفري فريبا(تاریخ دفاع: 1391/08/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ضرب المثلها اشارات و تعبيرات عاميانه در ديوان ملك الشعراي بهار
صادقي معصومه(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رساله پايان تحصيلات
زماني فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/08/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي طنز در گلستان و بوستان سعدي
طاهري نسترن(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عشق در ... عطار
طاهري زهره(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رساله پايان نامه
ادهم رحيمه(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح انتقادي رساله هوسنامه
سيفي پور ندا(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رساله پايان تحصيلات
محبي اعظم(تاریخ دفاع: 1390/08/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
احمد خضرویه عارفی از بلخ
(2012)
^ناصر رحیمی
گنج بی پایان
گنج بی پایان
معادلات دیفرانسیل معمولی
معادلات دیفرانسیل معمولی

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
قواعد و متون عربی (3)   (99 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیّات فارسی , گرایش : محض
دستور زبان فارسی (1)   (149 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیّات فارسی , گرایش : محض
متون نظم(2)قسمت سوّم: قصائد ناصرخسرو   (102 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیّات فارسی , گرایش : محض
متون نظم(4)قسمت اوّل: اشعار سنایی   (228 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیّات فارسی , گرایش : محض
تحوّل زبان فارسی   (106 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیّات فارسی , گرایش : محض
ساخت دستوری زبان فارسی   (199 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیّات فارسی , گرایش : محض

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
rahimi.naser@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس